Hangi derecedeki akrabalar donör olabilir?

Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabiliyor (T.C. Sağlık Bakanlığı 28.06.2004 tarih ve 4690 sayılı onay ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre). Bu kapsam dışında kalan organ ve doku donör adayların durumları, ilgili organ ve doku nakli merkezinin bulunduğu ildeki yerel etik kurul tarafından değerlendirilip uygun bulunursa nakil gerçekleştirilebilir.

Dördüncü derece hısımlık bağı ile ilgili olarak; Türk Medeni Kanunu’nun 17. maddesinde, ‘Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur’ denmektedir.
Kan hısımlığında kişinin akrabalık derecelerine göre:
• 1. derece akrabaları: Annesi, babası, çocuğu
• 2. derece akrabaları: Kardeşi, dedesi, ninesi, torunu
• 3. derece akrabaları: Amcası, halası, dayısı, teyzesi, yeğeni (kardeş çocuğu)
• 4. derece akrabaları: 3. derecedekilerin çocuklarıdır.
Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendirilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.